Julita Sobańska

11 kwietnia 2019 by Mateusz Szczepanek
mgr

Julita Sobańska

surdologopeda

FILIA
PODKARPACKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Surdologopedia

Diagnostyka i leczenie:

 • Diagnoza logopedyczna,
 • Diagnoza surdologopedyczna,
 • Terapia surdologopedyczna,
 • Terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • wdrożenie zasad wychowania słuchowego,
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy,
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej,
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej,
  • trening słuchowy,
  • ćwiczenia mowy biernej,
  • ćwiczenia mowy czynnej,
  • ćwiczenia słownikowe,
  • ćwiczenia gramatyczne,
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek,
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego,
  • masaż logopedyczny,
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania,
  • ćwiczenia fonacyjne,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia dykcyjne,
  • ćwiczenia płynności mówienia,
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi,
 • Terapia słuchowa SPPS-S i Tomatisa,
 • Diagnostyka przetwarzania słuchowego w procesie terapii słuchowej,
 • Działania wspierające terapię logopedyczną:
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania,
  • zajęcia grupowe „Aktywne słuchanie”,
  • zajęcia grupowe dla dzieci z APD.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Noworodki i niemowlęta do 6 miesiąca życia,
 • Niemowlęta od 6 miesiąca do 1 roku,
 • Małe dzieci (1-3 rok życia),
 • Dzieci powyżej 3 roku życia,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Dyplom magistra pedagogiki: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Studia podyplomowe:
 1. Diagnoza i Terapia Dysleksji Rozwojowej: UMCS Lublin,
 2. Logopedia, UMCS Lublin,
 3. Surdologopedia, UMCS w Lublinie we współpr. z IFiPS w Kajetanach,
 4. Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Diagnoza i Terapia Pedagogiczna, UP Kraków,
 5. Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, WSIiZ Rzeszów.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2018 – obecnie, surdologopeda i terapeuta metod słuchowych,
 • 2015 – 2018 – współpraca z Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS, surdologopeda i terapeuta SPPS/Tomatis,
 • 2010 – 2018 – współpraca z przedszkolami i szkołami w ramach projektów unijnych na terenie województwa podkarpackiego: logopeda,
 • 2009 – 2011 – Gabinet Terapii Logopedycznej i Pedagogicznej w Rzeszowie: logopeda.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Logopedyczne, UMCS Lublin.
Copyright by CSIM 2022. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
× How can I help you?