Monika Ossolińska

11 kwietnia 2019 by Mateusz Szczepanek
mgr

Monika Ossolińska

surdologopeda, neurologopeda

FILIA
PODKARPACKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Logopedia, surdologopedia, neurologopedia, pedagogika

Diagnostyka i leczenie:

 • Diagnoza logopedyczna,
 • Diagnoza surdologopedyczna,
 • Diagnoza neurologopedyczna,
 • Działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe,
 • Terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • wdrożenie zasad wychowania słuchowego,
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy,
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej,
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej,
  • trening słuchowy,
  • ćwiczenia mowy biernej,
  • ćwiczenia mowy czynnej,
  • ćwiczenia słownikowe,
  • ćwiczenia gramatyczne,
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek,
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego,
  • masaż logopedyczny,
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania,
  • ćwiczenia fonacyjne,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia dykcyjne,
  • ćwiczenia płynności mówienia,
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi.
 • Działania wspierające terapię logopedyczną
  • ćwiczenia słowno-ruchowe,
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy,
  • zajęcia sensoplastyki,
 • Ćwiczenia mowy przełykowej u pacjentów laryngektomowanych,
 • Ćwiczenia zaburzeń głosu,
 • Ćwiczenia odbudowujące system kompetencji językowej i komunikacyjnej.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Noworodki i niemowlęta do 6 miesiąca życia,
 • Niemowlęta od 6 miesiąca do 1 roku,
 • Małe dzieci (1-3 rok życia),
 • Dzieci powyżej 3 roku życia,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – WSP Rzeszów,
 • Logopedia – UMCS Lublin,
 • Surdologopedia – UMCS Lublin,
 • Neurologopedia – UMCS Lublin.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2008 – obecnie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny / Klinika Onkologii / Centrum Słuchu i Mowy MEDNICUS, Rzeszów,
 • 2006 – 2008 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Neurologii,
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji: Przychodnia Specjalistyczna.
Copyright by CSIM 2022. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
× How can I help you?