Barbara Szpirak-Dec

11 kwietnia 2019 by Mateusz Szczepanek
mgr

Barbara Szpirak-Dec

neurologopeda

FILIA
PODKARPACKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Neurologopedia

Diagnostyka i leczenie:

 • Diagnoza logopedyczna,
 • Diagnoza neurologopedyczna,
 • Terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • wdrożenie zasad wychowania słuchowego,
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy,
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej,
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej,
  • trening słuchowy,
  • ćwiczenia mowy biernej,
  • ćwiczenia mowy czynnej,
  • ćwiczenia słownikowe,
  • ćwiczenia gramatyczne,
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek,
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego,
  • masaż logopedyczny,
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania,
  • terapia karmienia,
  • ćwiczenia fonacyjne,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia dykcyjne,
  • ćwiczenia płynności mówieni,
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi
 • Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii,
 • Terapia miofunkcjonalna,
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego,
 • Emisja głosu.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Małe dzieci (1-3 rok życia),
 • Dzieci powyżej 3 lat,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Wyższe magisterskie – filologia polska,
 • Studia podyplomowe – logopedia,
 • Studia podyplomowe – neurologopedia,
 • Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika,
 • Awans zawodowy – stopień: nauczyciel mianowany.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2009 – obecnie, logopeda w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie,
 • 2011 – obecnie, logopeda w Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS,
 • 2012 – do obecnie, logopeda w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum w Rzeszowie,
 • 2009 – 2010 – praca w charakterze nauczyciela języka polskiego w gimnazjum,
 • 2009 – logopeda w NZOZ oraz w przedszkolach (projekty unijne).
Copyright by CSIM 2022. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
× How can I help you?