Małgorzata Wajda-Harpula

11 kwietnia 2019 by Mateusz Szczepanek
mgr

Małgorzata Wajda Harpula

pedagog

FILIA
PODKARPACKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Pedagogika

Diagnostyka i leczenie:

 • Ocena gotowości do podejmowania zadań,
 • Rozpoznanie pod kątem gotowości szkolnej,
 • Ćwiczenia wspierające rozwój umiejętności poznawczych,
 • Ćwiczenia doskonalące technikę czytania z wykorzystaniem istniejących metod,
 • Ćwiczenia wspierające realizację programu szkolnego,
 • Ćwiczenia stymulujące rozwój grafomotoryczny i koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową,
 • Ćwiczenia motoryki małej,
 • Zabawy ogólnorozwojowe,
 • Terapia taktylna,
 • Masaż Shantala – instruktaż,
 • Terapia ręki.

Wykształcenie:

 • mgr pedagogiki specjalnej (AP Kraków),
 • dyplom licencjata pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Akademia Pedagogiczna Kraków),
 • stopień nauczyciela mianowanego.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2006 – obecnie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rzeszowie, nauczyciel-terapeuta, praca z rodzicami (grupa wsparcia), prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz dla rodziców,
 • 2011 – obecnie, CSiM MEDINCUS Rzeszów oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (1 rok).
Copyright by CSIM 2022. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
× How can I help you?