Agnieszka Depowska

11 kwietnia 2019 by Mateusz Szczepanek
mgr

Agnieszka Depowska

Pedagog , logopeda, terapeuta SI

FILIA
PODKARPACKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja
neurologopedia

Zakres usług:

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza neurologopedyczna
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • wdrożenie zasad wychowania słuchowego
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej
  • trening słuchowy
  • ćwiczenia mowy biernej
  • ćwiczenia mowy czynnej
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego
  • masaż logopedyczny
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania
  • terapia karmienia
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia dykcyjne
  • ćwiczenia płynności mówieni
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi
 • działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie – filologia polska
 • studia podyplomowe – logopedia
 • studia podyplomowe – neurologopedia
 • kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika
 • awans zawodowy – stopień: nauczyciel mianowany

Doświadczenie zawodowe:

 • 2009 – obecnie, logopeda w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie
 • 2011 – obecnie, logopeda w Podkarpackim Centrum Słuchu i Mowy Medincus
 • 2012 – do obecnie, logopeda w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum w Rzeszowie
 • 2009 – 2010 – praca w charakterze nauczyciela języka polskiego w gimnazjum
 • 2009 – logopeda w NZOZ oraz w przedszkolach (projekty unijne)
Copyright by CSIM 2022. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
× How can I help you?