Martyna Sztuk-Wrzeszcz

3 kwietnia 2019 by administartor
mgr

Martyna Sztuk-Wrzeszcz

FILIA

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Koordynator filii

Specjalizacja

Surdopedagog, arteterapeuta, fizjoterapeuta, magister zdrowia publicznego

Diagnostyka i leczenie:

SURDOPEDAGOG:

 • ocena gotowości do podejmowania zadań,
 • rozpoznanie pod kątem gotowości szkolnej,
 • ćwiczenia wspierające rozwój umiejętności poznawczych,
 • ćwiczenia doskonalące technikę czytania z wykorzystaniem istniejących metod,
 • ćwiczenia wspierające realizację programu szkolnego,
 • ćwiczenia stymulujące rozwój grafomotoryczny i koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową,
 • ćwiczenia motoryki małej,
 • zabawy ogólnorozwojowe,
 • działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe,
  • zajęcia sensoplastyki,
 • diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD),
 • diagnoza zaburzeń uwagi słuchowej – Test uwagi i lateralizacji słuchowej,
 • wykonywane testy w kierunku APD.

podstawowo:

-FPT,

-DPT,

-DDT,

-SPN,

-aSPN,

-GDT,

uzupełniająco:

-DLF,

-DLD,

-TRW,

-CWA,

-CWT,

 • diagnoza i terapia metodą SPPS-S – treningi słuchowe,
 • terapia surodpedagogiczna.

Wykształcenie:

 • Studia II stopnia Pomorski Uniwersytet Medyczny: mgr zdrowia publicznego,
 • Studia I stopnia: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, kierunek Fizjoterapia,
 • Studia podyplomowe: surdopedagogika, arteterapia, pedagogika z przygotowaniem do pracy nauczycielskiej, edukacja w opiece okołoporodowej.

Doświadczenie zawodowe:

 • Absolwentka studiów II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz I stopnia na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika, Arteterapia, Pedagogika z przygotowaniem do pracy nauczycielskiej oraz Edukacja w Opiece Okołoporodowej,
 • W czasie edukacji zdobyła wiedzę z szeroko rozumianego pojęcia zdrowia – zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej, pedagogiki, surdopedagogiki, fizjoterapii, a także arteterapii,
 • Posiada przygotowanie pedagogiczne oraz umiejętności umożliwiające włączanie się w realizację zadań profilaktyki, ochrony i zarządzania w systemie ochrony zdrowia, a także podnoszenia stanu zdrowia społeczeństwa,
 • Celem podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych i warsztatach, w tym m.in.: Szkolenia dla osób aktywnie działających w systemie zdrowia publicznego, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stosowanie Fizjoterapii w foniatrii, Zaburzenia uwagi słuchowej, Terapia metodą Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS), Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego. Ponadto uczestniczyła w kursie I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Terapii Ręki, Sensoplastyki, Terapii Neurobiologicznej czy pierwszej pomocy przedmedycznej z modułem: pierwsza pomoc dziecku i niemowlęciu,
 • Ukończyła Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej organizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach,
 • W Centrum Słuchu i Mowy prowadzi diagnozę i terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego oraz uczestniczy we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku szkolnym i przedszkolnym z zaburzeniami słuchu i mowy. W Dziennym Ośrodku Rehabilitacji prowadzi terapię pacjentów z niedosłuchem, po wszczepieniu implantu czy z cechami CAPD,
 • Organizator i wykładowca na cyklicznych wykładach dla terapeutów i pedagogów.
Copyright by CSIM 2022. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
× How can I help you?