Małgorzata Sirak

10 grudnia 2018 by administartor

Małgorzata Sirak

FILIA
RADOMSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY 

Specjalizacja

surdologopedia, neurologopedia

Zakres usług:

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza surdologopedyczna
 • diagnoza neurologopedyczna
 • terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
  • wdrożenie zasad wychowania słuchowego
  • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy
  • ćwiczenia percepcji fonematycznej.
  • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej
  • SPPS metodą Skarżyńskiego
  • trening słuchowy
  • ćwiczenia mowy biernej
  • ćwiczenia mowy czynnej
  • ćwiczenia słownikowe
  • ćwiczenia gramatyczne
  • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek
  • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego
  • masaż logopedyczny
  • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania
  • terapia karmienia
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia dykcyjne
  • ćwiczenia płynności mówienia
  • ćwiczenia prozodii wypowiedzi
 • działania wspierające terapię logopedyczną:
  • ćwiczenia słuchowo-ruchowe
  • zajęcia sensoplastyki
 • Trening metodą Wernkego
 • Terapia psychomotoryczna dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi wg M. Procus i M.Block

Wykształcenie:

 • mgr pielęgniarstwa Akademia Medyczna w Lublinie
 • tytuł logopedy Wyższa Szkoła Pedagogiki w Krakowie
 • tytuł surdologopedy Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
 • tytuł neurologopedy Wyższa Szkoła Przymierza Rodzin w Warszawie
 • tyflopedagogika Wyższa Szkoła im. Włodkowica w Płocku
 • oligofrenopedagogika Wyższa Szkoła im. Włodkowica w Płocku

Doświadczenie zawodowe:

 • 2017 – obecnie, neurologopeda w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych  S. Wyszyńskiego w Radomiu
 • 2015 – 2017, surdologopeda w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Warszawie
 • 2000 – 2015 – surdologopeda w Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Copyright by CSIM 2022. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
× How can I help you?