Małgorzata Moczydłowska

10 grudnia 2018 by administartor
mgr

Małgorzata Moczydłowska

FILIA
RADOMSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY 

Specjalizacja
psychologia

Zakres usług:

 • diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi, z zaburzeniami zachowania
 • psychoedukacja rodziców
 • grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych
 • techniki efektywnego uczenia się dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 lat
 • Trening Umiejętności Wychowawczych dla rodziców
 • Terapia psychomotoryczna dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi wg M. Procus i M.Block

Wykształcenie:

 • Dyplom psychologa: Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Studia podyplomowe: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja

Doświadczenie zawodowe:

 • 2016 – obecnie, Programy Gminne Wspierania Rodzin w zakresie poradnictwa psychologicznego dla rodzin i asystentów rodziny
 • 2015 – obecnie, CSIM filia Radom
 • 2008 – 2014 – projekty EFS w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych, terapii indywidualnej, poradnictwa psychologicznego, warsztatów rozwoju osobistego, zajęć wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, warsztatów umiejętności wychowawczych
 • 2000 – 2015 – IFPS filia Radom
 • 1994 – 1999 – Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Chorych w Radomiu
 • 1991- 1993 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomiu
 • 1985 – 1991 – Poradnia Medycyny Szkolnej

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „ Nowe Perspektywy”
Copyright by CSIM 2022. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
× How can I help you?