Katarzyna Krawczyk

21 października 2019 by administartor
mgr

Katarzyna Krawczyk

FILIA

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS

Specjalizacja:

Logopedia

Diagnostyka i leczenie:

 • Diagnoza logopedyczna,
 • Działania wspierające terapię logopedyczną (ćwiczenia słuchowo-ruchowe, zajęcia sensoplastyki),
 • Terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka obejmująca:
 • wdrożenie zasad wychowania słuchowego,
 • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem dźwięków otoczenia i mowy,
 • ćwiczenia percepcji fonematycznej,
 • ćwiczenia syntezy i analizy słuchowej,
 • trening słuchowy,
 • ćwiczenia mowy biernej,
 • ćwiczenia mowy czynnej,
 • ćwiczenia słownikowe,
 • ćwiczenia gramatyczne,
 • ćwiczenia kształtujące prawidłową artykulację głosek,
 • ćwiczenia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego,
 • masaż logopedyczny,
 • kształtowanie prawidłowego aktu gryzienia, żucia i połykania,
 • terapia karmienia,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia dykcyjne,
 • ćwiczenia płynności mówienia,
 • ćwiczenia prozodii wypowiedzi.

Wiek przyjmowanych pacjentów:

 • Małe dzieci  ( 1-3 rok życia),
 • Dzieci powyżej 3 lat,
 • Dorośli.

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, Logopedia, studia podyplomowe,
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe,
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Częstochowie, oligofrenopedagogika, kurs kwalifikacyjny,
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna, studia magisterskie.

Doświadczenie zawodowe:

 • IX 2020 – VI 2021, obecnie, Przedszkole we Wrzosowej – Logopeda,
 • IX 2014 – obecnie, Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda,
 • IX 2007 – VIII 2014  Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie: wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych – zespół Aspergera.
Copyright by CSIM 2022. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
× How can I help you?