Anna Zawadzka

8 maja 2019 by administartor
mgr

Anna Zawadzka

FILIA

NZOZ CENTRUM SŁUCHU I MOWY MEDINCUS W WARSZAWIE 

Specjalizacja:

Protetyk słuchu

Diagnostyka i leczenie:

 • Dobór aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne, kostne (możliwe też wypożyczenie aparatów przed zakupem),
 • Regulacje aparatów słuchowych,
 • Przyjmowanie aparatów do serwisu, naprawy,
 • Pobieranie form z uszu do indywidualnych wkładek usznych, wkładek przeciwwodnych,
 • Badania słuchu: audiometria tonalna, wolne pole, audiometria impedancyjna, audiometria słowna, audiometria słowna w wolnym polu, test drożności trąbki słuchowej, TEOAE, DPOAE, ABR latencje, ABR progi (podstawowe i rozszerzone),
 • Szumy uszne: MML, charakterystyka szumu, UCL.

Wykształcenie:

 • Wyższe pedagogiczne, pedagog specjalny,
 • Kierunek: oligofrenopedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
 • Protetyka – Policealna Szkoła Audiologii w Kajetanach.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2007 – obecnie, Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS technik medyczny/protetyk słuchu,
 • 2001 – 2007 – SzP pedagog specjalny/reedukator,
 • 1993 – 2000 – Ośrodek Cochlear Center / IFPS – technik medyczny, pielęgniarka.
Copyright by CSIM 2022. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
× How can I help you?