Szkolenie online: Wczesna diagnostyka i stymulacja mowy u noworodków i niemowląt

8 Маусым 2019 by administartor

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS zaprasza na szkolenie w formie online

TERMIN: 20.06.2020 r.
FORMA: ON LINE

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, którzy rozpoczynają pracę z noworodkami, niemowlętami. Omawia pojęcia cele wczesnej stymulacji, istotę wywiadu oraz warunki prawidłowego rozwoju funkcji oralnych. W trakcie uczestnicy poznają metody diagnostyczne prymitywnych reakcji oralnych u noworodków i niemowląt, diagnozy warunków anatomicznych, rozwoju fonacji, oraz sposoby ich stymulacji, sposoby formułowania diagnozy stwierdzonych zburzeń.

 1. Cele i pojęcia wczesnej interwencji
 2. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia:
  • czynniki endo i egzogenne; istota wywiadu
  • rozwój odruchowych reakcji oralnych (PNR) w okresie prenatalnym
 3. Warunki okołoporodowe:
  • poród: norma i patologia
  • metody diagnostyczne noworodka
 4. Badanie oralnych warunków anatomicznych noworodka i niemowlęcia
 5. Diagnoza PNR: norma i patologia, momenty strategiczne
  • propozycja własna
 6. Znaczenie mechanizmów kompensacyjnych w odruchowych reakcjach oralnych na podst. własnych badań własnych
 7. Omówienie innych metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju mowy dziecka:
  • zasady badania mowy wczesnodziecięcej i dg wieku rozumienia mowy wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej wg. T. Hellbruge i Lajosi
 8. Rozwój mowy od urodzenia do 12 m. ż. :
  • dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy
  • formy aktywności prewerbalnej
  • rozwój fonacji pozytywnej
  • karmienie naturalne i zasady karmienia terapeutycznego
  • kalendarz funkcji pokarmowych
 9. Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń oralnych
  • propozycja własna (omówienie materiałów filmowych, formułowanie pisemnej diagnozy oraz programów terapii).

PROWADZĄCA:

dr Mira Rządzka – neurologopeda. Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu, broniąc rozprawy z zakresu wczesnej interwencji neurologopedycznej u noworodków i niemowląt z zaburzeniami reakcji oralnych (rozprawa napisana w Klinice Neonatologii PUM pod kierunkiem prof. B. M. Czeszyńskiej). Ma za sobą studia specjalizacyjne z zakresu neurologopedii oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka. Jest autorką artykułów dla rodziców, dotyczących wspomagania rozwoju mowy dzieci oraz specjalistycznych artykułów dla logopedów (m.in. artykułów „Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci. Kontekst diagnostyczny” oraz „Zadania neurologopedy w szkole” we „Wprowadzeniu do neurologopedii” p. red. prof. Obrębowskiego. Jest także współautorką książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci” (Skorek E., Rządzka M.) oraz recenzentką pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych. Jest współzałożycielką Fundacji Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Mowy oraz Polskiego Związku Logopedów, w którym przez dwie kadencje była członkiem Władz Zarządu Głównego. Jest organizatorką turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

REJESTRACJA

mail: szkolenia.szczecin@csim.pl
koszt udziału: 380 zł

Liczba miejsc jest ograniczona.

W cenie: materiały, przerwy kawowe, certyfikat.

KONTAKT:

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus
Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel. 91 455 33 00

Termin:

20.06.2020r.

Cena:

380 zł

Zapisy

szkolenia.szczecin@csim.pl

Copyright by CSIM 2022. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
× How can I help you?