Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci autystycznych

7 Қаңтар 2019 by administartor

Prowadząca:

Magdalena Okrzasa- psycholog, instruktor SI, przez wiele lat zajmowała się szkoleniem na terapeutów SI w całej Polsce, były instruktor PSTIS (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej). Założycielka Fundacji na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami. Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z autyzmem, z dziećmi w wieku przedszkolnym z zaburzeniami SI. Terapeuta integracji sensorycznej od 1997 r. Od 2005 r. prowadzi autorskie szkolenie dla terapeutów SI w pracy z dziećmi autystycznymi. Od 2008 r. prowadziła kursy integracji sensorycznej I i II stopnia. Wykładowca na studiach podyplomowych i kwalifikacyjnych. Prelegent na wielu Konferencjach dotyczących integracji sensorycznej. Autorka publikacji o terapii SI z dziećmi autystycznymi.

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka dziecka autystycznego według klasyfikacji ICD-10:
  • zaburzenia komunikacji (werbalnej i pozawerbalnej),
  • zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym,
  • zaburzenia ruchowe i zachowania. 
 2. Podstawowe kierunki pracy z dzieckiem autystycznym w terapii SI (najistotniejsze, wyróżniające się problemy w odbiorze bodźców sensorycznych w obrębie danego systemu): -odbiór wrażeń przedsionkowych,
  • odbiór bodźców czucia głębokiego,
  • funkcjonowanie systemu dotykowego,
  • system słuchowy,
  • system wzrokowy.
 3. Główne metody pracy z dzieckiem autystycznym, a terapia SI:
  • wykorzystanie charakterystycznych założeń w poszczególnych podejściach do pracy z konkretnym dzieckiem prowadzonym daną metodą(na przykładzie metody Opcji, metody behawioralnej, metody stymulacji sensorycznej w oparciu o program Delacato z włączeniem działań psychoedukacyjnych)
  • współpraca z rodziną, opracowywanie programów ćwiczeń domowych uwzględniających kierunek pracy z dzieckiem objęty przez rodzinę i innych terapeutów zajmujących się dzieckiem.
 4. Predyspozycje terapeuty do pracy z dzieckiem autystycznym
  • cechy osobowościowe,
  • umiejętności podejmowania inicjatywy w zabawie i tworzenia przestrzeni dla niej dla dziecka,
  • uważna obserwacja zachowania dziecka,
  • umiejętność rejestrowania, spostrzegania czynników zewnętrznych, wpływających na zmiany w reakcjach dziecka.
 5. Prezentacje nagrań video terapii z dzieckiem autystycznym:
  • omawianie przypadków charakterystycznych zachowań dziecka oraz reakcji terapeuty,
  • prezentacja nagrań własnych uczestników szkolenia z pracy z dzieckiem autystycznym, dyskusja nad możliwymi alternatywnymi rozwiązaniami zgłaszanych problemów.

Termin:

8-9.06.2019 r.
w godzinach: 9:00-18:00, 9:00-15:00

Miejsce:

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy “Medincus”, ul Starzyńskiego
3-4 Szczecin

Ilość miejsc ograniczona.

Cena:

400 zł

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikaty dla uczestników, poczęstunek kawowy.

Zapisy

szkolenia.szczecin@csim.pl

Copyright by CSIM 2022. Все права защищены.

Copyright by CSIM 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: X-Connect.pl
Cвершение: X-Connect.pl
Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS
× How can I help you?